Programma Afdrukken

Programma

Het bestuur heeft besloten voor het studiejaar 2020/2021 een (1) nieuwe student toe te laten.

De bijdrage is E 2.070 per jaar en kan gedurende maximaal 6 jaren worden toegekend. Over het jaar van afstuderen wordt geen bijdrage toegekend. Voor een promovendus bedraagt de bijdrage in de druk- en publicatiekosten van het proefschrift maximaal E 2.540

De bijdragen hebben het karakter van een gift.