Contact

U kunt contact opnemen doormiddel van het onderstaande formulier.

REGLEMENT VAN TOEKENNING I

In jaren waarin nieuwe sollicitanten worden toegelaten (zie: ‘Programma’) kan een sollicitatieformulier met het geldende reglement van toekenning worden gedownload vanaf deze website. De formulieren c.a. kunnen worden gedownload tussen 1 januari en 1 maart en moeten, volledig ingevuld en voorzien van alle vereiste bijlagen, binnen zijn vóór 1 mei d.a.v.

 

Publicatie boek 2018

In juni 2018 is het boek verschenen ‘De Vier Oude Bolswarder Studielenen, middeleeuwse stichtingen met een eigentijdse opdracht’, geschreven door de historicus dr. Gerben E. de Vries te Groningen. Het boek beschrijft niet alleen op boeiende wijze de geschiedenis van de Bolswarder Lenen tot in het heden, maar biedt ook een breed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het Friese studieleen door de eeuwen heen.

Het boek is verkrijgbaar bij Het Boekhuis, Appelmarkt 6 Bolsward, 0515-577717, e, bolsward@hetboekhuis.nl De prijs bedraagt € 20 exclusief €5 verzendkosten.