Home

Middeleeuwse stichtingen met een eigentijds opdracht

De Vier Oude Bolswarder Studielenen dateren uit de late middeleeuwen.

Zij werden bij testament opgericht en hadden oorspronkelijk als doel aan een geestelijke inkomsten te verstrekken, waaraan de verplichting was verbonden om eeuwig missen te lezen voor de zielen van de overleden stichters. Kwam de met name aangewezen priester te overlijden dan verviel het leen (het inkomen) en dienden in het testament aangewezen funktionarissen (de zg. collatoren) een andere geestelijke aan te wijzen om de missen te lezen en het bijbehorende inkomen te genieten. De geestelijken moesten bij voorkeur afkomstig zijn uit het geslacht van de stichters van het leen.

Lees meer

Publicatie boek 2018

In juni 2018 is het boek verschenen ‘De Vier Oude Bolswarder Studielenen, middeleeuwse stichtingen met een eigentijdse opdracht’, geschreven door de historicus dr. Gerben E. de Vries te Groningen. Het boek beschrijft niet alleen op boeiende wijze de geschiedenis van de Bolswarder Lenen tot in het heden, maar biedt ook een breed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het Friese studieleen door de eeuwen heen.

Het boek is verkrijgbaar bij Het Boekhuis, Appelmarkt 6 Bolsward, 0515-577717, e, bolsward@hetboekhuis.nl De prijs bedraagt € 20 exclusief €5 verzendkosten.