De Vier Oude Bolswarder Studielenen
Home Afdrukken

Algemeen

De Vier Oude Bolswarder Studielenen dateren uit de late middeleeuwen.

Zij werden bij testament opgericht en hadden oorspronkelijk als doel aan een geestelijke inkomsten te verstrekken, waaraan de verplichting was verbonden om eeuwig missen te lezen voor de zielen van de overleden stichters. Kwam de met name aangewezen priester te overlijden dan verviel het leen (het inkomen) en dienden in het testament aangewezen funktionarissen (de zg. collatoren) een andere geestelijke aan te wijzen om de missen te lezen en het bijbehorende inkomen te genieten. De geestelijken moesten bij voorkeur afkomstig zijn uit het geslacht van de stichters van het leen.

In de loop van de eeuwen is de doelstelling van de lenen aangepast aan de veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden. De doelstelling van de lenen is nu primair het financieel ondersteunen van nakomelingen van de stichters bij het volgen van een Wetenschappelijke Opleiding, een Hogere Beroeps Opleiding of promotie. In jaren dat er voldoende financiële ruimte is, kunnen de besturen besluiten ook andere categorieën gegadigden toe te laten, met name personen geboren in de stad Bolsward, cq in de provincie Fryslan, of die daar na de geboorte hun eerste woonplaats hebben gehad. Alle lenen kennen daarnaast de mogelijkheid om ook andere categorieën van personen toe te laten, indien de financiën dat mogelijk maken.

De vier lenen zijn gezamenlijk, onder de naam 'De Vier Oude Bolswarder Studielenen', aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001.

De vier lenen zijn afzonderlijke autonome stichtingen die samenwerken op het gebied van beleid en beleggingen. De beleggingen voldoen aan eisen van duurzaamheid, dat wil zeggen dat wordt belegd in bedrijven, overheden en instellingen die verantwoord omgaan met milieu, sociale factoren en behoorlijk bestuur.

Meer gegevens over de lenen zijn te vinden in het boek De Vier Bolswarder Lenen van drs. G. Abma, uitgegeven bij Het Witte Boekhuis te Bolsward in 1979. Deze studie werd geschreven in opdracht van de besturen van de lenen.


Publicatie boek 2018

In juni 2018 is het boek verschenen 'De Vier Oude Bolswarder Studielenen, middeleeuwse stichtingen met een eigentijdse opdracht', geschreven door de historicus dr. Gerben E. de Vries te Groningen. Het boek beschrijft niet alleen op boeiende wijze de geschiedenis van de Bolswarder Lenen tot in het heden, maar biedt ook een breed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het Friese studieleen door de eeuwen heen.

Het boek is verkrijgbaar bij Het Boekhuis, Appelmarkt 6 Bolsward, 0515-577717, e, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. De prijs bedraagt € 20 exclusief €5 verzendkosten.